Dosen

1. Dr. Hj Rodhatul Jennah, M.Pd :
TTL                         : 03 September 1967
NIDN                      : 2003106702
Bidang Keahlian     :
Riwayat Pendidikan: S-1 Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari
                                  S-2 Teknologi Pembelejaran Universitas Negeri Malang
                                  S-3 Teknologi Pembelejaran Universitas Negeri Surabaya


2. Ali Iskandar Zulkarnain, M.Pd :
TTL                         : 25 Juli 1970
NIDN                      : 2025077001
Bidang Keahlian     : Civic Education
Riwayat Pendidikan: S-1 Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari
                                  S-2 Pendidikan Dasar IPS Universitas Pendidikan ISlam

3. Hj. Yuliani KHalfiah, M.Pd.I :
TTL                         : 17 maret 1971
NIDN                      : 2017037101
Bidang Keahlian     :
Riwayat Pendidikan: S-1 Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari
                                  S-2 Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari

4. Sri HIdayati, M.A
TTL                         : 29 Nopember 1972
NIDN                      : 2029097201
Bidang Keahlian     :
Riwayat Pendidikan: S-1 Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari
                                  S-2 Psikologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

5. Muzakki, M.Pd :
TTL                         : 15 Mei 1986
NIDN                      : 2015058601
Bidang Keahlian     : Pendidikan Luar Sekolah
Riwayat Pendidikan: S-1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang
                                   S-2 Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta

6. Saudah, M.Pd.I :
TTL                         : 28 Nopember 1986
NIDN                      : 2028118602
Bidang Keahlian     : Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
Riwayat Pendidikan: S-1 PAI STAI Al-Falah Banjarbaru
                                  S-2 PGRA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


0 komentar:

Posting Komentar